Účinnost profylaktické bivalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18 u mladých žen

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Lidské papilomaviry jsou kauzálně spojeny s procesem kancerogeneze, nejčastěji se jedná o typy HPV-16, 18, 31 a 45. Byly proto vyvinuty profylaktické vakcíny obsahující neinfekční imunogenní virus-like částice. Byla publikována interim analýza mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie III. fáze, která sleduje účinnost bivalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18 u mladých žen. Celkem 18 644 žen ve věku 15–25 let bylo randomizováno buď do skupiny vakcíny proti HPV-16/18 (n = 9 319), nebo do skupiny kontrolní, které byla aplikována vakcína proti hepatitidě A (n = 9 325) v 0., 1. a 6. měsíci. Průměrná doba sledování žen v čase analýzy byla 14,8 (Ī 4,9) měsíce. Účinnost vakcíny v rámci prevence cervikálních dysplazií (cervikální intraepiteliální léze či CIN 2/3) spojovaných s infekcí HPV-16/18 byla vysoká – 90 % (97,9% CI: 53–99 %), i když předpokládaná účinnost proti infekci nedosahovala u HPV viru typu 18 statistické významnosti.

Lidské papilomaviry jsou kauzálně spojeny s procesem kancerogeneze, nejčastěji se jedná o typy HPV-16, 18, 31 a 45. Byly proto vyvinuty profylaktické vakcíny obsahující neinfekční imunogenní virus-like částice. Byla publikována interim analýza mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie III. fáze, která sleduje účinnost bivalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18 u mladých žen. Celkem 18 644 žen ve věku 15–25 let bylo randomizováno buď do skupiny vakcíny proti HPV-16/18 (n = 9 319), nebo do skupiny kontrolní, které byla aplikována vakcína proti hepatitidě A (n = 9 325) v 0., 1. a 6. měsíci. Průměrná doba sledování žen v čase analýzy byla 14,8 (Ī 4,9) měsíce. Účinnost vakcíny v rámci prevence cervikálních dysplazií (cervikální intraepiteliální léze či CIN 2/3) spojovaných s infekcí HPV-16/18 byla vysoká – 90 % (97,9% CI: 53–99 %), i když předpokládaná účinnost proti infekci nedosahovala u HPV viru typu 18 statistické významnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky