Lidský papilomavirus a orofaryngeální karcinom

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Gynekologie, Onkologie

Souhrn

Ačkoliv je úloha lidského papilomaviru často diskutována v etiopatogenezi orofaryngeálního skvamocelulárního karcinomu, dosud v tomto ohledu nebyla uskutečněna větší epidemiologická studie. Za tímto účelem byla provedena case-control studie se 100 nově diagnostikovanými pacienty a 200 kontrolami. Analýzou bylo zjištěno, že vyšší počet sexuálních partnerů (vyšší než 26) výrazně riziko karcinomu zvyšuje (OR: 3,1; 95% CI: 1,5–6,5). Podobně je tomu i u partnerů holdujících orálnímu sexu (6 a více) – OR: 31,4; 95% CI: 1,3–8,8. Samotný karcinom je přitom výrazně přisuzován sérotypu HPV-16, méně pak HPV-37. Pozitivní nález DNA HPV-16 byl zjištěn u 72 % odebraných vzorků; 64 % pacientů bylo séropozitivních na onkoproteiny E6, E7 či oboje. Úloha dalších rizikových faktorů (kouření, alkohol) nebyla zcela přesně stanovena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky