Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci anogenitálních onemocnění – studie FUTURE I

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Anogenitální infekce lidským papilomavirem (human papillomavirus – HPV) může být příčinou kondylomat, intraepiteliální neoplazie a invazivního nádorového onemocnění. Většina infekcí spojovaných s HPV bývá zapříčiněna typy 6, 11, 16 a 18. Typy HPV-6 a HPV-11 stojí zejména za onemocněním condylomata acuminata, částečně i za neoplaziemi lehkého stupně (low grade). HPV-16 je typ, který je nejčastěji v pozadí invazivních nádorů děložního hrdla a dalších anogenitálních nádorů spojovaných s infekcí HPV. HPV-18 je druhou nejčastější příčinou rakoviny děložního hrdla, častěji je identifikován u adenokarcinomů, jejich počet stále vzrůstá. V rámci fáze III klinického zkoušení kvadrivalentní vakcíny proti HPV (HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18) probíhá studie FUTURE I (Female United to Unilaterally reduce Endo/Ectocervical Disease), která sleduje účinnost a bezpečnost této vakcíny.

Anogenitální infekce lidským papilomavirem (human papillomavirus – HPV) může být příčinou kondylomat, intraepiteliální neoplazie a invazivního nádorového onemocnění. Většina infekcí spojovaných s HPV bývá zapříčiněna typy 6, 11, 16 a 18. Typy HPV-6 a HPV-11 stojí zejména za onemocněním condylomata acuminata, částečně i za neoplaziemi lehkého stupně (low grade). HPV-16 je typ, který je nejčastěji v pozadí invazivních nádorů děložního hrdla a dalších anogenitálních nádorů spojovaných s infekcí HPV. HPV-18 je druhou nejčastější příčinou rakoviny děložního hrdla, častěji je identifikován u adenokarcinomů, jejich počet stále vzrůstá. V rámci fáze III klinického zkoušení kvadrivalentní vakcíny proti HPV (HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18) probíhá studie FUTURE I (Female United to Unilaterally reduce Endo/Ectocervical Disease), která sleduje účinnost a bezpečnost této vakcíny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky