Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci cervikálních lézí vysokého stupně – studie FUTURE II

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším typem nádorového onemocnění u žen a nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen v rozvinutých zemích. V České republice je ročně diagnostikováno 1 050–1 100 zhoubných nádorů děložního hrdla, incidence (tj. počet nových onemocnění/100 000 žen/1 rok) se dlouhodobě pohybuje kolem 20. Až za 70 % těchto nádorů stojí infekce HPV typu 16 a 18. V rámci fáze III klinického zkoušení kvadrivalentní vakcíny proti HPV-6, 11, 16, 18 bylo FDA doporučeno soustředit se na profylaktickou účinnost této vakcíny v rámci prevence cervikálních intraepiteliálních lézí (CIN) vysokého stupně (high-grade) – stupně 2 a 3.

Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším typem nádorového onemocnění u žen a nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen v rozvinutých zemích. V České republice je ročně diagnostikováno 1 050–1 100 zhoubných nádorů děložního hrdla, incidence (tj. počet nových onemocnění/100 000 žen/1 rok) se dlouhodobě pohybuje kolem 20. Až za 70 % těchto nádorů stojí infekce HPV typu 16 a 18. V rámci fáze III klinického zkoušení kvadrivalentní vakcíny proti HPV-6, 11, 16, 18 bylo FDA doporučeno soustředit se na profylaktickou účinnost této vakcíny v rámci prevence cervikálních intraepiteliálních lézí (CIN) vysokého stupně (high-grade) – stupně 2 a 3.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky