Nežádoucí účinky anastrozolu a tamoxifenu – studie ATAC

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Na souboru postmenopauzálních žen s lokalizovaným karcinomem prsu léčených anastrozolem (n = 3 125) či tamoxifenem (n = 3 116) byla po dobu 68 měsíců sledována vedle účinnosti léčiv především jejich bezpečnost. Nežádoucí účinky se vyskytovaly významně méně u pacientek léčených anastrozolem – 61 % vs 68 % (p < 0,0001). Léčba anastrozolem byla spojena i s nižším počtem závažných nežádoucích účinků – 5 % vs 9 % (p < 0,0001) či takových reakcí, které vedly k ukončení léčby – 11 % vs 14 % (p < 0,0002). Anastrozol zde měl tedy významně lepší poměr mezi přínosem a rizikem než tamoxifen.

Na souboru postmenopauzálních žen s lokalizovaným karcinomem prsu léčených anastrozolem (n = 3 125) či tamoxifenem (n = 3 116) byla po dobu 68 měsíců sledována vedle účinnosti léčiv především jejich bezpečnost. Nežádoucí účinky se vyskytovaly významně méně u pacientek léčených anastrozolem – 61 % vs 68 % (p < 0,0001). Léčba anastrozolem byla spojena i s nižším počtem závažných nežádoucích účinků – 5 % vs 9 % (p < 0,0001) či takových reakcí, které vedly k ukončení léčby – 11 % vs 14 % (p < 0,0002). Anastrozol zde měl tedy významně lepší poměr mezi přínosem a rizikem než tamoxifen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky