Paclitaxel vs paclitaxel + trastuzumab u karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Současné podávání paclitaxelu a trastuzumabu u pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou estrogenových receptorů je významně účinnější než podání paclitaxelu samotného. Vyplývá to ze studie na souboru 124 pacientek, které byly léčeny paclitaxelem 80 mg/m2 nebo jeho kombinací s trastuzumabem v nárazové dávce 4 mg/kg a dále v dávkách 2 mg/kg. Oba přístupy byly z hlediska výskytu nežádoucích účinků velmi dobře snášeny, avšak podání kombinace bylo spojeno s výrazně lepší odpovědí na léčbu (75 % vs 56,9 %; p = 0,037), přičemž výraznější rozdíl byl pozorován u pacientek ve stadiu IHC 3+ (84,5 % vs 47,5 %; p = 0,0005). Významně lepší byl u těchto pacientek i medián progrese onemocnění (369 vs 272 dny; p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky