Intenzivní vs středně silná hypolipidemická léčba u seniorů s onemocněním věnčitých tepen

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

V souboru 893 ambulantních pacientů s ischemickou chorobou srdeční byl hodnocen význam podávání atorvastatinu v dávce 80 mg/den anebo pravastatinu 40 mg/den, a to po dobu 12 měsíců. Hlavní sledovaný parametr (zjištěná celková doba ischemie během 48 hodin ve 3. a ve 12. měsíci léčby) byl významně snížen v obou skupinách (p < 0,001), přičemž mezi oběma skupinami nebyl v tomto ohledu zjištěn žádný klinicky významný rozdíl. Avšak podávání atorvastatinu vedlo k výraznějšímu poklesu částic LDL, a byl zde tedy alespoň jakýsi trend k nižšímu výskytu závažných kardiovaskulárních příhod (HR: 0,71; 95% CI: 0,46–1,09; p = 0,114). Léčba atorvastatinem zároveň vedla ke snížení celkového rizika úmrtí (HR: 0,33; 95% CI: 0,13–0,83; p = 0,014).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky