Goserelin v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Onkologie

Souhrn

Hlavním cílem této studie bylo porovnat kvalitu života a výskyt klimakterických obtíží u premenopauzálních žen s karcinomem prsu (n = 874) dostávajících standardní chemoterapii, goserelin, nebo kombinaci, a to především s ohledem na jejich věk. Ženy byly náhodně rozděleny do skupin léčených šesti cykly cyclophosphamidu, methotrexatu a fluorouracilu (CMF), goserelinem (24 měsíců), či šesti cykly CMF s následným 18měsíčním podáváním goserelinu. U pacientek léčených samotným goserelinem bylo znatelně nejvýraznější zlepšení stavu při nejmenším zhoršení kvality života v prvních 6 měsících léčby. V rámci tříleté observace byla u všech pacientek vyvolána amenorrhoea, avšak potlačení ovariální aktivity se dostavilo nejpozději u žen léčených CMF. Po vysazení goserelinu došlo k návratu menstruace do 6 měsíců.

Hlavním cílem této studie bylo porovnat kvalitu života a výskyt klimakterických obtíží u premenopauzálních žen s karcinomem prsu (n = 874) dostávajících standardní chemoterapii, goserelin, nebo kombinaci, a to především s ohledem na jejich věk. Ženy byly náhodně rozděleny do skupin léčených šesti cykly cyclophosphamidu, methotrexatu a fluorouracilu (CMF), goserelinem (24 měsíců), či šesti cykly CMF s následným 18měsíčním podáváním goserelinu. U pacientek léčených samotným goserelinem bylo znatelně nejvýraznější zlepšení stavu při nejmenším zhoršení kvality života v prvních 6 měsících léčby. V rámci tříleté observace byla u všech pacientek vyvolána amenorrhoea, avšak potlačení ovariální aktivity se dostavilo nejpozději u žen léčených CMF. Po vysazení goserelinu došlo k návratu menstruace do 6 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky