Paclitaxel, carboplatina a bevacizumab jako kombinace volby u ovariálního karcinomu

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace PCB byla u 20 pacientek s pokročilým karcinomem ovaria nově testována jako možná léčba první volby. Uvedené látky byly podány celkem ve 116 cyklech (medián = 6). Neutropenie 3. a 4. stupně se objevila u 23,3 % pacientek a provázela dohromady 25 % všech cyklů, přičemž nebyl zaznamenán ani jeden případ trombocytopenie 3. či 4. stupně nebo anemie. U jedné pacientky se před 6. cyklem objevila neuropatie, u dvou hypertenze; celou kúru dokončilo 18 žen. U šesti (30 %) byla zaznamenána kompletní remise, u deseti (50 %) částečná remise, u jedné pacientky se choroba stabilizovala, u jedné pokračovala progrese.

Kombinace PCB byla u 20 pacientek s pokročilým karcinomem ovaria nově testována jako možná léčba první volby. Uvedené látky byly podány celkem ve 116 cyklech (medián = 6). Neutropenie 3. a 4. stupně se objevila u 23,3 % pacientek a provázela dohromady 25 % všech cyklů, přičemž nebyl zaznamenán ani jeden případ trombocytopenie 3. či 4. stupně nebo anemie. U jedné pacientky se před 6. cyklem objevila neuropatie, u dvou hypertenze; celou kúru dokončilo 18 žen. U šesti (30 %) byla zaznamenána kompletní remise, u deseti (50 %) částečná remise, u jedné pacientky se choroba stabilizovala, u jedné pokračovala progrese.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky