Sorafenib a sunitinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

I přes veškeré dosavadní pokroky jsou stávající výsledky léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic stále nepříliš povzbudivé. Nový přístup by mohlo přinést využití nových látek, jakými jsou sorafenib či sunitinib, což jsou inhibitory buněčných tyrosinkináz. Sorafenib inhibuje aktivitu kináz C-RAF i B-RAF a zároveň ovlivňuje expresivitu VEGFR (receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor) a PDGFR (receptor pro růstový faktor odvozený od destiček). Podobně i sunitinib ovlivňuje celou řadu kináz (KIT, fms-like tyrosinkináza 3) a expresi VEGFR či PDGFR. Ovlivnění těchto cílových struktur pak nepřímo ovlivňuje růst nádoru či angiogenezi. Jak sorafenib, tak sunitinib byly právě schváleny FDA pro léčbu metastazujícího karcinomu ledvin, sunitinib je navíc schválen pro užití u stromálních nádorů gastrointestinálního traktu.

I přes veškeré dosavadní pokroky jsou stávající výsledky léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic stále nepříliš povzbudivé. Nový přístup by mohlo přinést využití nových látek, jakými jsou sorafenib či sunitinib, což jsou inhibitory buněčných tyrosinkináz. Sorafenib inhibuje aktivitu kináz C-RAF i B-RAF a zároveň ovlivňuje expresivitu VEGFR (receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor) a PDGFR (receptor pro růstový faktor odvozený od destiček). Podobně i sunitinib ovlivňuje celou řadu kináz (KIT, fms-like tyrosinkináza 3) a expresi VEGFR či PDGFR. Ovlivnění těchto cílových struktur pak nepřímo ovlivňuje růst nádoru či angiogenezi. Jak sorafenib, tak sunitinib byly právě schváleny FDA pro léčbu metastazujícího karcinomu ledvin, sunitinib je navíc schválen pro užití u stromálních nádorů gastrointestinálního traktu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky