Aliskiren vs aliskiren + valsartan

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Aliskiren je novou molekulou schopnou účinně blokovat nově tvořený renin, a je tak schopný ovlivňovat hodnotu krevního tlaku. V multicentrické randomizované osmitýdenní studii (n = 1 123) byla jeho účinnost hodnocena u pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí, kteří byli léčeni aliskirenem (75, 150 či 300 mg), valsartanem (80, 160 či 320 mg), kombinací aliskirenu a valsartanu, nebo kombinací valsartanu a hydrochlorothiazidu (160/12,5 mg). Aliskiren v dávce 300 mg oproti placebu výrazně snižoval hodnoty systolického i diastolického krevního tlaku (p < 0,0001), a to za výskytu nežádoucích účinků prakticky srovnatelných s výskytem při podávání placeba. U aliskirenu i valsartanu byla zjištěna na dávce závislá účinnost a jejich vzájemná kombinace měla synergický antihypertenzní účinek, který byl vyšší než u valsartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem. Bezpečnostní profil však zůstal srovnatelný s placebem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky