Lapatinib u karcinomu močového měchýře

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Lapatinib je perorálně podávaný reverzibilní duální inhibitor tyrosinkináz EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru) a EGFR-2 (HER-2), jehož účinnost byla nově testována na buněčných kulturách karcinomu močového měchýře linie RT112 (vysoká expresivita zmiňovaných receptorů) a linie J82 (nízká expresivita). Lapatinib byl ke kulturám přidáván v různých schématech, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s gemcitabinem a cisplatinou (GC). Lapatinib výrazně snižoval životaschopnost v obou buněčných liniích, a to přibližně stejnou měrou a v přímé závislosti na dávce. V případě kombinace s GC byl účinek ještě dále zesílen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky