Neoadjuvantní androgenní deprivace u karcinomu prostaty v kombinaci s radioterapií

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem zhodnotit bezpečnost a účinnost neoadjuvantního snižování hladiny androgenů současně s externí radioterapií po dobu alespoň 9 měsíců byla provedena klinická studie (n = 123), ve které pacienti po dobu 9 měsíců užívali flutamid a luprolid a zároveň absolvovali terapii zářením s individualizovaným začátkem na základě klinického a laboratorního nálezu. S odstupem 5 let bylo 63 % pacientů Ī 7 % bez laboratorních příznaků choroby a 75 % Ī 5 % bez klinických projevů. Celkové přežití činilo 89 % Ī 3 %. Pacienti, u kterých byla radioterapie započata až 6 měsíců po začátku neoadjuvantní léčby, měli výrazně horší prognózu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky