Lapatinib u karcinomu prsu s rezistencí na trastuzumab

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U většiny pacientek s karcinomem prsu, u nichž je dosaženo po iniciálním podání trastuzumabu klinické odpovědi, bohužel často v průběhu následujícího roku dojde k recidivě. Nově se začíná hovořit o možném využití lapatinibu, což je duální kinázový inhibitor EGFR/EGFR-2 (HER-2), který je schopen navodit apoptózu i u těch buněk, které byly rezistentní na podání trastuzumabu. Cytotoxický účinek lapatinibu je mimo jiné pravděpodobně dán inhibičním působením na růstový faktor 1 podobný inzulinu (IGF-1), který patrně stojí právě v pozadí rezistence na trastuzumab.

U většiny pacientek s karcinomem prsu, u nichž je dosaženo po iniciálním podání trastuzumabu klinické odpovědi, bohužel často v průběhu následujícího roku dojde k recidivě. Nově se začíná hovořit o možném využití lapatinibu, což je duální kinázový inhibitor EGFR/EGFR-2 (HER-2), který je schopen navodit apoptózu i u těch buněk, které byly rezistentní na podání trastuzumabu. Cytotoxický účinek lapatinibu je mimo jiné pravděpodobně dán inhibičním působením na růstový faktor 1 podobný inzulinu (IGF-1), který patrně stojí právě v pozadí rezistence na trastuzumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky