Účinnost agonistů LHRH či antiandrogenní léčby u karcinomu prostaty

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost a bezpečnost léčby karcinomu prostaty, ale i compliance k léčbě, byly předmětem hodnocení 97 pacientů léčených leuprolidem (agonista LHRH – hormonu uvolňujícího luteinizační hormon) v dávce 7,5 mg/měsíc nebo antiandrogenně působícím bicalutamidem 50 mg/den, nilutamidem 150 mg 3x/den či flutamidem 3x/den. Během sledování po dobu v průměru 4 roky byl pozorován nárůst PSA pouze u 1 pacienta (1,6 %) ve skupině léčené leuprolidem a u 20 pacientů (57,1 %) léčených antiandrogeny. Z těchto 20 pacientů dostalo následně 10 pacientů leuprolid, což vedlo u 8 k výraznému zlepšení. Podání leuprolidu však bylo provázeno návaly horka (54,4 %) a letargií (41,9 %); ve skupině druhé si pacienti ponejvíce stěžovali na napětí bradavek a zhoršenou adaptaci na přechod ze světla do tmy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky