Místní léčba tacrolimem vs pimecrolimem u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Atopická dermatitida (AD) je v pediatrii jednou z nejčastěji diagnostikovaných nemocí, navíc asi v 30 % případů přetrvává až do dospělosti. Proti dětskému věku jsou projevy mnohem intenzivnější a hůře reagují na léčbu. Tacrolimus i pimecrolimus se řadí mezi kalcineurinové inhibitory, v léčbě AD jsou využívány již déle než 5–6 let. Tacrolimus ve formě masti s koncentrací 0,1 % je indikován pro léčbu středně těžké až těžké AD u pacientů nad 16 let; tacrolimus 0,03% je pak ve stejné indikaci možné podávat dětem již od 2 let. Pimecrolimus ve formě 1% krému je indikován k léčbě lehké až středně těžké AD od 2 let. V dlouhodobých studiích se obě látky ukazují být velmi bezpečné – léčba tacrolimem byla sledována po 4 roky, léčba pimecrolimem po dobu 1 roku. Publikovaná subanalýza byla zaměřena na porovnání pacientů se stejným stupněm závažnosti onemocnění – středně těžkou až těžkou AD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky