Pegfilgrastim u myelosupresivní léčby

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Myelotoxicita řady chemoterapeutických přístupů často vyžaduje podání růstových faktorů, jakým je např. GCSF (granulocyte colony-stimulating factor). Pegfilgrastim byl zaveden do léčby nejprve u dospělých pacientů s cílem zabránit rozvoji neutropenie. Tehdy byla jeho bezpečnost i účinnost popisována jako srovnatelná s filgrastimem, avšak postačující je pouze jedna dávka na jeden chemoterapeutický cyklus. Podobných výsledků bylo nyní dosaženo i u 126 dětí, kterým byl pegfilgrastim aplikován v dávce 73–117 mg/kg. Neutropenie 4. stupně se vyskytla u 48 % dětí a trvala v průměru 3 dny. Febrilní neutropenie se vyskytla u 14 %, a to s plným návratem stavu ad integrum. Nejčastějšími nežádoucími účinky připisovanými pegfilgrastimu byly bolest hlavy a kostí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky