Kontrola hypertenze, podávání inhibitorů ACE a výskyt mikroalbuminurie u diabetiků 2. typu – post hoc analýza studie BENEDICT

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pacienti s diabetem 2. typu a hypertenzí mají oproti normotenzním diabetikům přibližně sedmkrát vyšší pravděpodobnost rozvoje ESRD (end stage renal disease) a nejméně dva- až čtyřikrát vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací, jakými jsou infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, nebo dokonce úmrtí. U non-inzulin dependentních hypertenzních diabetiků léčených sartany již byla v minulosti prokázána nejen jasná závislost mezi léčbou a poklesem krevního tlaku, ale i vztah mezi léčbou a nižším výskytem ESRD. Nedávná studie BENEDICT (the Bergamo Nephrologic Diabetic Complications Trial) zjistila, že výskyt mikroalbuminurie u normotenzních diabetiků 2. typu s normoalbuminurií může být oddálen pomocí podávání inhibitoru ACE, trandolaprilu, a to samotného nebo v kombinaci s verapamilem, zatímco samotný verapamil byl v tomto ohledu neúčinný.

Pacienti s diabetem 2. typu a hypertenzí mají oproti normotenzním diabetikům přibližně sedmkrát vyšší pravděpodobnost rozvoje ESRD (end stage renal disease) a nejméně dva- až čtyřikrát vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací, jakými jsou infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, nebo dokonce úmrtí. U non-inzulin dependentních hypertenzních diabetiků léčených sartany již byla v minulosti prokázána nejen jasná závislost mezi léčbou a poklesem krevního tlaku, ale i vztah mezi léčbou a nižším výskytem ESRD. Nedávná studie BENEDICT (the Bergamo Nephrologic Diabetic Complications Trial) zjistila, že výskyt mikroalbuminurie u normotenzních diabetiků 2. typu s normoalbuminurií může být oddálen pomocí podávání inhibitoru ACE, trandolaprilu, a to samotného nebo v kombinaci s verapamilem, zatímco samotný verapamil byl v tomto ohledu neúčinný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky