Enoxaparin vs nefrakcionovaný heparin u PCI

Číslo: 3 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Hematologie, Vnitřní lékařství
Při provádění perkutánní koronární angioplastiky (PCI) je všemi odbornými společnostmi (The American College of Cardiology, the American Heart Association, European Society of Cardiology) doporučováno profylaktické intravenózní podávání nefrakcionovaného heparinu. Jeho aplikace je však spojena s nemalým rizikem krvácivých komplikací a zároveň s potížemi při nastavování optimálního antikoagulačního stavu (úzké terapeutické okno heparinu) či třebas i vyšším rizikem HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie). Z toho důvodu se stále častěji přistupuje k aplikaci nízkomolekulárních heparinů, kterým je vlastní lepší farmakokinetický profil (lepší predikovatelnost dosažené antikoagulace, delší poločas účinku) a jejich léčba bývá navíc spojena i s nižším rizikem krvácení (lepší poměr anti-Xa/anti-IIa) či jiných závažných nežádoucích účinků. Jelikož dosud panovaly poměrně nejednoznačné názory na rozdílnou účinnost obou typů heparinů právě v této indikaci, tj. elektivní PCI, byla navržena tato komparativní studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky