Fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu v léčbě dyslipidemií a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

V současné době snad ani největší skeptik nepochybuje o významu farmakologické léčby (když nefarmakologická opatření jsou samozřejmě nezbytným základem) v oblasti preventivní kardiologie. I sám pojem preventivní kardiologie doznal v posledních letech výrazné změny ve svém obsahu a významu. Jestliže před několika lety znamenala prevence v kardiologii spíše souhrn režimových opatření, dnes – ať již jde o prevenci primární nebo sekundární (jak nerad mám toto dělení, rozdíl mezi primární a sekundární prevencí např. infarktu myokardu může představovat několik sekund!) – si jako preventivně kardiologickou léčbu představíme spíše dlouhý výčet nezbytných léků, které musí pacient ve vysokém kardiovaskulárním riziku užívat.

V současné době snad ani největší skeptik nepochybuje o významu farmakologické léčby (když nefarmakologická opatření jsou samozřejmě nezbytným základem) v oblasti preventivní kardiologie. I sám pojem preventivní kardiologie doznal v posledních letech výrazné změny ve svém obsahu a významu. Jestliže před několika lety znamenala prevence v kardiologii spíše souhrn režimových opatření, dnes – ať již jde o prevenci primární nebo sekundární (jak nerad mám toto dělení, rozdíl mezi primární a sekundární prevencí např. infarktu myokardu může představovat několik sekund!) – si jako preventivně kardiologickou léčbu představíme spíše dlouhý výčet nezbytných léků, které musí pacient ve vysokém kardiovaskulárním riziku užívat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky