Eplerenon

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha

Souhrn

Eplerenon je selektivní blokátor aldosteronových receptorů. Patří do ATC skupiny C03DA04. V USA je schválen jednak pro léčbu esenciální hypertenze, jednak jako doplněk standardní léčby (včetně b-blokátorů) pro léčbu stabilizovaných nemocných po nedávno prodělaném infarktu myokardu, kteří mají systolickou dysfunkci levé komory (ejekční frakce [EF] ≤ 0,40) a klinické známky srdečního selhání. Eplerenon u nemocných s esenciální hypertenzí účinně snižuje krevní tlak jak v monoterapii, tak i v kombinaci s ostatními antihypertenzivy. Předběžné výsledky naznačují, že léčba hypertenze eplerenonem by mohla být spojena s protektivním účinkem na cílové orgány – podobně, jako byly ve studii EPHESUS prokázány kardioprotektivní účinky u nemocných po prodělaném infarktu myokardu.

Eplerenon je selektivní blokátor aldosteronových receptorů. Patří do ATC skupiny C03DA04. V USA je schválen jednak pro léčbu esenciální hypertenze, jednak jako doplněk standardní léčby (včetně b-blokátorů) pro léčbu stabilizovaných nemocných po nedávno prodělaném infarktu myokardu, kteří mají systolickou dysfunkci levé komory (ejekční frakce [EF] ≤ 0,40) a klinické známky srdečního selhání. Eplerenon u nemocných s esenciální hypertenzí účinně snižuje krevní tlak jak v monoterapii, tak i v kombinaci s ostatními antihypertenzivy. Předběžné výsledky naznačují, že léčba hypertenze eplerenonem by mohla být spojena s protektivním účinkem na cílové orgány – podobně, jako byly ve studii EPHESUS prokázány kardioprotektivní účinky u nemocných po prodělaném infarktu myokardu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky