Sorafenib

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Praha

Souhrn

Sorafenib (dříve označovaný též BAY 43-9006) patří mezi léky nové generace protinádorové léčby, tzv. cílené molekulární biologické léčby. Sorafenib je multikinázový inhibitor, má jak antiproliferační, tak antiangiogenní vlastnosti. Sorafenib je chemicky 4-(4-3-[4-chlor-3-(trifluormet-hyl)fenyl]ureidofenoxy-N2-methylpyridin-2-karboxamid (bi-aryl-urea). Sorafenib je účinný v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny (histologicky konvenční světlobuněčný karcinom) po selhání léčby cytokiny. Nově byla doložena jeho účinnost u hepatocelulárního karcinomu, kde prakticky neexistuje jiná účinná systémová léčba. V ČR je dostupný pod obchodním názvem Nexavar.

Sorafenib (dříve označovaný též BAY 43-9006) patří mezi léky nové generace protinádorové léčby, tzv. cílené molekulární biologické léčby. Sorafenib je multikinázový inhibitor, má jak antiproliferační, tak antiangiogenní vlastnosti. Sorafenib je chemicky 4-(4-3-[4-chlor-3-(trifluormet-hyl)fenyl]ureidofenoxy-N2-methylpyridin-2-karboxamid (bi-aryl-urea). Sorafenib je účinný v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny (histologicky konvenční světlobuněčný karcinom) po selhání léčby cytokiny. Nově byla doložena jeho účinnost u hepatocelulárního karcinomu, kde prakticky neexistuje jiná účinná systémová léčba. V ČR je dostupný pod obchodním názvem Nexavar.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky