Nepegylovaný liposomální doxorubicin

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Doxorubicin je od svého zavedení do klinické praxe považován za jeden z nejúčinnějších léků v boji s karcinomem prsu. Jeho klinické použití je však limitováno rizikem kardiální myopatie (srdečního selhání), přímo související s celoživotní kumulativní dávkou antracyklinů. Zvýšeným rizikem kardiotoxicity jsou zatíženi nemocní po předchozím mediastinálním ozáření, předléčení antracykliny či nemocní s kardiální anamnézou.

Doxorubicin je od svého zavedení do klinické praxe považován za jeden z nejúčinnějších léků v boji s karcinomem prsu. Jeho klinické použití je však limitováno rizikem kardiální myopatie (srdečního selhání), přímo související s celoživotní kumulativní dávkou antracyklinů. Zvýšeným rizikem kardiotoxicity jsou zatíženi nemocní po předchozím mediastinálním ozáření, předléčení antracykliny či nemocní s kardiální anamnézou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky