Pokroky v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
MUDr. Jana Prausová
MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je poměrně častým mezenchymálním nádorem gastrointestinálního traktu a je chemo- i radiorezistentní. Je charakteristický častou přítomností tyrosinkinázových receptorů – receptoru ckit (CD117) a receptoru pro destičkový růstový faktor (PDGFR).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky