Trastuzumab v adjuvantním podání u karcinomu prsu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor u žen v České republice. Tvoří přibližně čtvrtinu všech zhoubných nádorů a postihuje 6 % ženské populace. V roce 2003 bylo hlášeno celkem 5 784 nových případů zhoubného nádoru prsu a celkem 2 032 žen v důsledku tohoto onemocnění zemřelo (ÚZIS nebo SVOD). Incidence karcinomu prsu má v posledních letech výrazně stoupající tendenci, mortalita však zůstává stejná. Znamená to, že v důsledku karcinomu prsu umírá relativně méně žen. Tuto příznivou skutečnost lze připsat jak zavedení mamárního screeningu, a tedy vyhledávání časných stadií karcinomu prsu, tak i zlepšení výsledků léčby metastatického onemocnění i adjuvantní léčby.

Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor u žen v České republice. Tvoří přibližně čtvrtinu všech zhoubných nádorů a postihuje 6 % ženské populace. V roce 2003 bylo hlášeno celkem 5 784 nových případů zhoubného nádoru prsu a celkem 2 032 žen v důsledku tohoto onemocnění zemřelo (ÚZIS nebo SVOD). Incidence karcinomu prsu má v posledních letech výrazně stoupající tendenci, mortalita však zůstává stejná. Znamená to, že v důsledku karcinomu prsu umírá relativně méně žen. Tuto příznivou skutečnost lze připsat jak zavedení mamárního screeningu, a tedy vyhledávání časných stadií karcinomu prsu, tak i zlepšení výsledků léčby metastatického onemocnění i adjuvantní léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky