Dvacet let „autentického“ rekombinantního růstového hormonu v léčbě dětských pacientů

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.*
Autoři - působiště: Pediatrická klinika UK, 2. LF a FN v Motole, Praha
*Dětská klinika UP a FN, Olomouc
Historie léčby růstovým hormonem u dětí začala před 50 lety. První přípravek byl sice extrahován ze zvířecích hypofýz, brzy však bylo klinicky zjištěno, že u člověka je účinný pouze růstový hormon získaný z hypofýz primátů. První čištěný extrakt růstového hormonu z lidských hypofýz byl vyroben v roce 1956. Biologická účinnost tohoto poměrně málo purifikovaného přípravku představovala 1 IU/1 mg. Beck se spolupracovníky v roce 1957 poprvé krátkodobě léčili dítě s deficitem růstového hormonu (tehdy zvaném „hypofyzární nanismus“) a o rok později Raben publikoval sdělení o vzestupu růstové rychlosti u chlapce s nedostatkem růstového hormonu během 10 měsíců léčení. Obdobná pozorování u větších skupin pacientů byla v následujících letech publikována opakovaně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky