Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Robert Donoval
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Autoři - působiště: IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha; Oddělení klinické biochemie VFN a 1. LF UK, Praha; Klinické centrum ISCARE I.V.F. Lighthouse, Praha

Souhrn

Refluxní choroba jícnu patří v klinické gastroenterologii k nejčastějším onemocněním a v posledních letech se její četnost zvyšuje. Příčina tohoto nárůstu patrně souvisí se změnou životního stylu a s ní spojenou změnou stravovacích návyků, jako je konzumace kořeněných jídel, zvýšená konzumace kávy a alkoholu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky