Bortezomib u mnohočetného myelomu – současné poznatky a perspektivy

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Při použití konvenční cytostatické a kortikoidní léčby byl do nedávné doby mnohočetný myelom (MM) onemocněním s mediánem přežití 3–4 roky. Většina pacientů do 65 (až 70) let věku podstupuje vysokodávkovanou terapii s podporou autologních kmenových hemopoetických buněk (ATKD), která vede k prodloužení mediánu přežití o nejméně 18 měsíců, avšak pouze u čtvrtiny těchto nemocných s příznivými prognostickými faktory v době diagnózy lze tímto postupem dosáhnout dlouhodobého přežití. Tento nepříliš uspokojivý stav mají za úkol změnit nové terapeutické postupy, z nichž zatím nejvýznamnější je použití nových léků s biologickým účinkem. Mezi nimi má zásadní úlohu zatím jediný komerčně dostupný inhibitor ubiquitin-proteazomového systému – bortezomib.

Při použití konvenční cytostatické a kortikoidní léčby byl do nedávné doby mnohočetný myelom (MM) onemocněním s mediánem přežití 3–4 roky. Většina pacientů do 65 (až 70) let věku podstupuje vysokodávkovanou terapii s podporou autologních kmenových hemopoetických buněk (ATKD), která vede k prodloužení mediánu přežití o nejméně 18 měsíců, avšak pouze u čtvrtiny těchto nemocných s příznivými prognostickými faktory v době diagnózy lze tímto postupem dosáhnout dlouhodobého přežití. Tento nepříliš uspokojivý stav mají za úkol změnit nové terapeutické postupy, z nichž zatím nejvýznamnější je použití nových léků s biologickým účinkem. Mezi nimi má zásadní úlohu zatím jediný komerčně dostupný inhibitor ubiquitin-proteazomového systému – bortezomib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky