Podávání bisfosfonátů u pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do kostí

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivan Pavlík
Autoři - působiště: Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Karcinom prostaty (KP) je druhým nejčastějším karcinomem u mužů. Ročně je po celém světě diagnostikováno téměř 700 000 nových onemocnění. Většina těchto nádorů je v rozvinuté západní společnosti díky časné detekci a moderní léčbě spojena s dobrou prognózou, neboť je zachycena ve stadiu ohraničení na prostatu. Přesto léčebné modality lokalizovaného onemocnění (radikální prostatektomie a radioterapie) často selhávají a nedokážou zabránit rozvoji metastáz. V momentě, kdy nádor opustí hranice prostaty, jsou další léčebné možnosti již omezené a progresi obvykle nelze zcela zabránit. Nedávný rozvoj v oblasti cytotoxické chemoterapie vedl k aplikaci této modality u nemocných s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC) a přispěl k signifikantnímu prodloužení jejich života. Léčba nemocných s KP je dnes dlouhodobou záležitostí.

Karcinom prostaty (KP) je druhým nejčastějším karcinomem u mužů. Ročně je po celém světě diagnostikováno téměř 700 000 nových onemocnění. Většina těchto nádorů je v rozvinuté západní společnosti díky časné detekci a moderní léčbě spojena s dobrou prognózou, neboť je zachycena ve stadiu ohraničení na prostatu. Přesto léčebné modality lokalizovaného onemocnění (radikální prostatektomie a radioterapie) často selhávají a nedokážou zabránit rozvoji metastáz. V momentě, kdy nádor opustí hranice prostaty, jsou další léčebné možnosti již omezené a progresi obvykle nelze zcela zabránit. Nedávný rozvoj v oblasti cytotoxické chemoterapie vedl k aplikaci této modality u nemocných s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC) a přispěl k signifikantnímu prodloužení jejich života. Léčba nemocných s KP je dnes dlouhodobou záležitostí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky