Diabetes mellitus u hypertoniků léčených sartany

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie
V minulosti jsme mohli být svědky mnoha diskusí o významu současného výskytu diabetu a hypertenze. V rámci následného sledování pacientů z dnes již tolik známé studie VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-Term Use Evaluation) bylo zjištěno, že pacienti, u kterých byl diagnostikován diabetes již na počátku studie, měli nejvyšší srdeční morbiditu, definovanou jako výskyt infarktu myokardu a srdeční selhání (HR: 2,2; 95% CI: 1,95–2,49). U pacientů s diabetem diagnostikovaným až v průběhu studie bylo riziko městnavého srdečního selhání již významně nižší (HR: 1,43; 95% CI: 1,16–1,77). Tato pozorování tedy svědčí pro zřejmý profylaktický přínos podávání sartanů s ohledem na kardiovaskulární systém.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky