Peginterferon a-2a a ribavirin v léčbě hepatitidy C

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

U pacientů s infekční hepatitidou typu C s genotypem 2 a 3 lze terapeutickou odpověď při 24týdenním podávání kombinace peginterferonu a ribavirinu očekávat asi u 80 %. S otázkou, zda podobných výsledků je možné dosáhnout i při léčbě o 8 týdnů kratší, byla provedena mezinárodní randomizovaná studie (n = 1 469), ve které pacienti užívali peginterferon a-2a v dávce 180 mg/týden a ribavirin v dávce 800 mg/den, a to po 16 či 24 týdnů. Studie neprokázala srovnatelnou účinnost mezi dvěma léčebnými režimy vedenými po různě dlouhou dobu, neboť hladiny HCV RNA pod 50 IU/ml za půl roku po ukončené 16týdenní léčebné kúře bylo dosaženo pouze u 62 % léčených (oproti 70 % po léčbě 24týdenní; 95% CI: 0,54–0,84; p < 0,01). Navíc kratší léčba vedla i k vyššímu procentu relapsů onemocnění (detekovatelná HCV RNA) – 31 vs 18 % (p < 0,01).

U pacientů s infekční hepatitidou typu C s genotypem 2 a 3 lze terapeutickou odpověď při 24týdenním podávání kombinace peginterferonu a ribavirinu očekávat asi u 80 %. S otázkou, zda podobných výsledků je možné dosáhnout i při léčbě o 8 týdnů kratší, byla provedena mezinárodní randomizovaná studie (n = 1 469), ve které pacienti užívali peginterferon a-2a v dávce 180 mg/týden a ribavirin v dávce 800 mg/den, a to po 16 či 24 týdnů. Studie neprokázala srovnatelnou účinnost mezi dvěma léčebnými režimy vedenými po různě dlouhou dobu, neboť hladiny HCV RNA pod 50 IU/ml za půl roku po ukončené 16týdenní léčebné kúře bylo dosaženo pouze u 62 % léčených (oproti 70 % po léčbě 24týdenní; 95% CI: 0,54–0,84; p < 0,01). Navíc kratší léčba vedla i k vyššímu procentu relapsů onemocnění (detekovatelná HCV RNA) – 31 vs 18 % (p < 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky