Antianginózní účinnost a bezpečnost ivabradinu v porovnání s amlodipinem u pacientů se stabilní anginou pectoris

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Současné farmakoterapeutické možnosti léčby příznaků spojených s anginou pectoris se zaměřují především na zlepšení poměru nároků a možné dodávky kyslíku buňkám myokardu. Ne všichni pacienti však optimálně zareagují na monoterapii či léčbu kombinovanou sestávající z dostupných léčiv (b-blokátory, dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů či nitráty), a je proto třeba se poohlížet po nových terapeutických přístupech.

Současné farmakoterapeutické možnosti léčby příznaků spojených s anginou pectoris se zaměřují především na zlepšení poměru nároků a možné dodávky kyslíku buňkám myokardu. Ne všichni pacienti však optimálně zareagují na monoterapii či léčbu kombinovanou sestávající z dostupných léčiv (b-blokátory, dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů či nitráty), a je proto třeba se poohlížet po nových terapeutických přístupech. Jedním z nich je nová skupina látek, ze které se do klinického užívání dostává ivabradin – molekula schopná selektivního inhibičního působení na úrovni sinoatriálního uzlu (ovlivnění primárního pacemakerového If-proudu). Ivabradin tak vyvolává na dávce závislý pokles srdeční frekvence, v klidu i při zátěži, a snižuje tak pravděpodobnost rozvinutí srdeční ischemie podobně, jako to činí b-blokátory. Oproti nim však postrádá negativní inotropní aktivitu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky