Vliv trimetazidinu na němou a symptomatickou ischemii myokardu u diabetiků s onemocněním koronárních tepen

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V současné době je již obecně uznávaným faktem, že diabetes mellitus představuje závažný rizikový faktor pro rozvoj akutních kardiovaskulárních příhod. Příčinu této skutečnosti je možné nejspíše hledat v odlišné distribuci ateroskleroticky pozměněných cév, což je dáno jednak pozměněným metabolismem, jednak odlišným lipidovým profilem. Klinická symptomatika ischemie myokardu se navíc u diabetiků výrazně odlišuje, neboť v důsledku neuropatických změn není tak často provázena anginózními bolestmi – projevuje se tedy jako tzv. němá ischemie a může vyústit až v infarkt myokardu bez typické stenokardie. Z klinických studií je zřejmé, že až u 30 % diabetiků s onemocněním koronárních cév se objevuje ischemie bez doprovodné stenokardie, a to jak při zátěžových testech (ergometrie), tak i v běžném denním životě (Holter). Tento stav výrazně zhoršuje další prognózu nemocného, neboť není-li příznak, zdánlivě schází i potřeba léčby.

V současné době je již obecně uznávaným faktem, že diabetes mellitus představuje závažný rizikový faktor pro rozvoj akutních kardiovaskulárních příhod. Příčinu této skutečnosti je možné nejspíše hledat v odlišné distribuci ateroskleroticky pozměněných cév, což je dáno jednak pozměněným metabolismem, jednak odlišným lipidovým profilem. Klinická symptomatika ischemie myokardu se navíc u diabetiků výrazně odlišuje, neboť v důsledku neuropatických změn není tak často provázena anginózními bolestmi – projevuje se tedy jako tzv. němá ischemie a může vyústit až v infarkt myokardu bez typické stenokardie. Z klinických studií je zřejmé, že až u 30 % diabetiků s onemocněním koronárních cév se objevuje ischemie bez doprovodné stenokardie, a to jak při zátěžových testech (ergometrie), tak i v běžném denním životě (Holter). Tento stav výrazně zhoršuje další prognózu nemocného, neboť není-li příznak, zdánlivě schází i potřeba léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky