Léčba hypertenze s nízkou koncentrací reninu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
U hypertoniků s nízkou plazmatickou koncentrací reninu, avšak s normokalemií a vyšším poměrem plazmatických koncentrací aldosteronu a reninu bylo thiazidové diuretikum bendroflumethiazid v dávce 5 mg stejně účinné jako spironolacton 100 mg ve smyslu vyvolání poklesu krevního tlaku. Vyplývá to z klinické, dvojitě zaslepené, randomizované studie (n = 57), ve které byli pacienti léčeni spironolactonem 100 mg či bendroflumethiazidem 5 mg. S ohledem na natriurézu však byl bendroflumethiazid méně účinný nejen než spironolacton, ale i než amilorid v dávce 40 mg, avšak jeho podávání bylo spojeno s nižším nárůstem reninemie, než tomu bylo v případě spironolactonu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky