Antihypertenzní léčba s ohledem na hypertrofii srdce – studie SILVHIA

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertrofie levé komory srdeční vzniklá v důsledku nekompenzované hypertenze je úzce spojena s podstatným rizikem maligních arytmií a náhlých srdečních úmrtí. Podle nových výzkumů je však prostřednictvím podávání sartanů možné zabránit nejen často zmiňované strukturní remodelaci, ale i remodelaci elektrické, tj. změně směru a intenzity šíření akčního potenciálu. O tom svědčí i výsledky nové studie s hypertoniky, kteří byli po dobu 48 týdnů léčeni irbesartanem (n = 44) nebo atenololem (n = 48) za pečlivého echokardiografického i elektrokardiografického sledování. Zatímco irbesartan výrazně omezoval remodelaci srdeční tkáně u pacientů s koncentrickou i excentrickou hypertrofií, atenolol byl účinný pouze u hypertrofie koncentrické.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky