Trastuzumab u karcinomu prsu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trastuzumab je monoklonální protilátka namířená proti HER-2 (receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2), která našla uplatnění v léčbě HER-2 pozitivních nádorů prsu. Ve studii HERA byl sledován účinek trastuzumabu především s ohledem na medián přežití. Analýzou výsledků ze souboru žen léčených trastuzumabem po dobu 1 až 2 let (n = 1 703) a žen pouze sledovaných po standardní neoadjuvantní či adjuvantní léčbě (n = 1 698) bylo zjištěno 59 úmrtí ve skupině léčené a 90 úmrtí ve skupině pouze monitorované. Riziko úmrtí u pacientek užívajících dále trastuzumab bylo oproti kontrolám 0,66 (95% CI: 0,47–0,91; p = 0,01). Ve prospěch trastuzumabu svědčilo i výrazně vyšší procento pacientek bez projevů nemoci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky