Irinotecan a 5-FU/FA s cetuximabem nebo bez cetuximabu v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu – studie CRYSTAL

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Cetuximab je chimerická IgG1 monoklonální protilátka, která soutěží s endogenním ligandem o vazbu na externí doménu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Navázání vyústí v internalizaci komplexu protilátky bez aktivace endogenní tyrosinkinázy. Blokuje se tak signální transdukce, což inhibuje růst nádoru a vede k apoptóze. K dalším účinkům patří inhibice produkce angiogenních faktorů, zprostředkování na protilátkách závislé buněčné cytotoxicity a synergistické působení s chemoterapií a radioterapií. Byla již prokázána účinnost cetuximabu v kombinaci s léčebnými režimy založenými na irinotecanu u předléčených pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Studie CRYSTAL sledovala účinnost léčby kombinace cetuximabu se standardním režimem FOLFIRI ve srovnání s tímto režimem samotným v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem exprimujícím receptory pro EGFR.

Cetuximab je chimerická IgG1 monoklonální protilátka, která soutěží s endogenním ligandem o vazbu na externí doménu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Navázání vyústí v internalizaci komplexu protilátky bez aktivace endogenní tyrosinkinázy. Blokuje se tak signální transdukce, což inhibuje růst nádoru a vede k apoptóze. K dalším účinkům patří inhibice produkce angiogenních faktorů, zprostředkování na protilátkách závislé buněčné cytotoxicity a synergistické působení s chemoterapií a radioterapií. Byla již prokázána účinnost cetuximabu v kombinaci s léčebnými režimy založenými na irinotecanu u předléčených pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Studie CRYSTAL sledovala účinnost léčby kombinace cetuximabu se standardním režimem FOLFIRI ve srovnání s tímto režimem samotným v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem exprimujícím receptory pro EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky