Torcetrapib a tloušťka karotid u pacientů s dyslipidemií

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pacienti se smíšenou dyslipidemií mohou mít nepochybně prospěch z léčby vedoucí ke zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu. Takový přístup mohou nabízet látky působící jako inhibitory CETP (cholesterol ester transfer protein), ze kterých nejblíže běžnému klinickému užívání byl torcetrapib. Právě jeho vliv na tloušťku stěny karotid byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické studii se 752 pacienty, kteří byli léčeni atorvastatinem a po randomizaci navíc torcetrapibem v dávce 60 mg/den či placebem. I přesto, že kombinační léčba byla spojena s výrazným zvýšením koncentrace HDL-cholesterolu (o 63,4 %) a poklesem koncentrace LDL-cholesterolu (o 17,7 %) v porovnání s placebem, nebyl zjištěn prakticky žádný rozdíl s ohledem na tloušťku ateroskleroticky pozměněných karotid. Kombinační léčba byla navíc spojena i se statisticky vysoce významným zvýšením systolického krevního tlaku – 6,6 mm Hg vs 1,5 mm Hg (95% CI: 4,3–6,4; p < 0,0001).

Pacienti se smíšenou dyslipidemií mohou mít nepochybně prospěch z léčby vedoucí ke zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu. Takový přístup mohou nabízet látky působící jako inhibitory CETP (cholesterol ester transfer protein), ze kterých nejblíže běžnému klinickému užívání byl torcetrapib. Právě jeho vliv na tloušťku stěny karotid byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické studii se 752 pacienty, kteří byli léčeni atorvastatinem a po randomizaci navíc torcetrapibem v dávce 60 mg/den či placebem. I přesto, že kombinační léčba byla spojena s výrazným zvýšením koncentrace HDL-cholesterolu (o 63,4 %) a poklesem koncentrace LDL-cholesterolu (o 17,7 %) v porovnání s placebem, nebyl zjištěn prakticky žádný rozdíl s ohledem na tloušťku ateroskleroticky pozměněných karotid. Kombinační léčba byla navíc spojena i se statisticky vysoce významným zvýšením systolického krevního tlaku – 6,6 mm Hg vs 1,5 mm Hg (95% CI: 4,3–6,4; p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky