Vliv rilmenidinu na diurnální kolísání krevního tlaku a senzitivitu baroreflexu u pacientů s esenciální hypertenzí

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Z fyziologie dobře víme, že hodnota krevního tlaku není nikterak rigidní, volně kolísá v průběhu dne a úzce koreluje s fyzickou či psychickou aktivitou jedince. Míra variability tlaku krve však nabývá na velkém významu zejména u pacientů s hypertenzí, u kterých úzce souvisí s orgánovými komplikacemi. Amplituda těchto fluktuací TK tak do jisté míry určuje další prognózu nemocného. Optimální antihypertenzivum by proto mělo být schopno ovlivnit nejenom aktuální hodnotu krevního tlaku, ale pokud možno omezit i jeho kolísání v průběhu dne.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky