Účinnost přechodu z tamoxifenu na anastrozol u žen s karcinomem prsu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Tamoxifen stojí již po dvě desetiletí v čele adjuvantní endokrinní léčby u žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Jeho podávání je však spojeno s rizikem nežádoucích účinků (karcinom endometria či tromboembolické příhody) nebo s rezistencí k léčivu. V této metaanalýze byla proto hodnocena účinnost převedení po 2–3leté léčbě tamoxifenem na anastrozol. Zjistilo se, že pacientky nově léčené anastrozolem 1 mg/den (n = 2 009) mají v porovnání se ženami stále léčenými tamoxifenem 20 či 30 mg/den (n = 1 997) nižší výskyt recidiv (92 vs 159) a zároveň nižší výskyt úmrtí (66 vs 90) a současně je u nich dosahováno delšího intervalu bez příznaků nemoci a vyššího 5letého přežití. Autoři tedy doporučují po 2–3leté léčbě tamoxifenem přejít na inhibitor aromatázy anastrozol.

Tamoxifen stojí již po dvě desetiletí v čele adjuvantní endokrinní léčby u žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Jeho podávání je však spojeno s rizikem nežádoucích účinků (karcinom endometria či tromboembolické příhody) nebo s rezistencí k léčivu. V této metaanalýze byla proto hodnocena účinnost převedení po 2–3leté léčbě tamoxifenem na anastrozol. Zjistilo se, že pacientky nově léčené anastrozolem 1 mg/den (n = 2 009) mají v porovnání se ženami stále léčenými tamoxifenem 20 či 30 mg/den (n = 1 997) nižší výskyt recidiv (92 vs 159) a zároveň nižší výskyt úmrtí (66 vs 90) a současně je u nich dosahováno delšího intervalu bez příznaků nemoci a vyššího 5letého přežití. Autoři tedy doporučují po 2–3leté léčbě tamoxifenem přejít na inhibitor aromatázy anastrozol.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky