Monoklonální protilátky u non-hodgkinských lymfomů

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Zavedení monoklonálních protilátek (především rituximabu – protilátky proti CD20 pozitivním buňkám) do terapeutických postupů u hematologických malignit vedlo ke zcela převratnému ovlivnění prognózy řady onemocnění včetně lymfomů nehodgkinského typu (NHL). Právě rituximab je dnes standardem v léčbě folikulárního lymfomu a je rovněž užíván u B-lymfomů. Jeho úspěch vedl k vývoji dalších látek jemu podobných, od kterých se očekává ještě lepší profil bezpečnosti (zejména eliminace tvorby protilátek proti podané protilátce) i účinnosti. Ve fázi výzkumu je proto řada protilátek namířených proti nejrůznějším buněčným antigenům – epratuzumab a calicheamicin (anti CD 22), galiximab (anti CD 80), alemtuzumab (anti CD 52), siplizumab (anti CD 2), iratumumab (anti CD 30) a celá řada dalších. Vedle toho byl vyvinut bevacizumab proti VEGF, který je nově testován u NHL.

Zavedení monoklonálních protilátek (především rituximabu – protilátky proti CD20 pozitivním buňkám) do terapeutických postupů u hematologických malignit vedlo ke zcela převratnému ovlivnění prognózy řady onemocnění včetně lymfomů nehodgkinského typu (NHL). Právě rituximab je dnes standardem v léčbě folikulárního lymfomu a je rovněž užíván u B-lymfomů. Jeho úspěch vedl k vývoji dalších látek jemu podobných, od kterých se očekává ještě lepší profil bezpečnosti (zejména eliminace tvorby protilátek proti podané protilátce) i účinnosti. Ve fázi výzkumu je proto řada protilátek namířených proti nejrůznějším buněčným antigenům – epratuzumab a calicheamicin (anti CD 22), galiximab (anti CD 80), alemtuzumab (anti CD 52), siplizumab (anti CD 2), iratumumab (anti CD 30) a celá řada dalších. Vedle toho byl vyvinut bevacizumab proti VEGF, který je nově testován u NHL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky