Pazopanib u mnohočetného myelomu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pazopanib je inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální faktor (VEGF), který hraje klíčovou úlohu v patogenezi mnohočetného myelomu. Je schopen inhibovat nádorově transformované buňky nejen rostoucího tumoru, ale i buňky endotelu. Vyvolává tak apoptózu myelomových buněk, snižuje úroveň angiogeneze a na zvířecím modelu (myš) prodlužuje interval přežití. Na molekulární úrovni je tento účinek dán především ovlivněním expresivity řady genů – zejména c-Myc. Jeho účinnost tedy bude v nejbližší době zkoumána u lidí, a sice v monoterapii nebo v kombinaci s např. bortezomibem či melphalanem.

Pazopanib je inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální faktor (VEGF), který hraje klíčovou úlohu v patogenezi mnohočetného myelomu. Je schopen inhibovat nádorově transformované buňky nejen rostoucího tumoru, ale i buňky endotelu. Vyvolává tak apoptózu myelomových buněk, snižuje úroveň angiogeneze a na zvířecím modelu (myš) prodlužuje interval přežití. Na molekulární úrovni je tento účinek dán především ovlivněním expresivity řady genů – zejména c-Myc. Jeho účinnost tedy bude v nejbližší době zkoumána u lidí, a sice v monoterapii nebo v kombinaci s např. bortezomibem či melphalanem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky