Chemoterapie testikulárního karcinomu s podáním kmenových buněk

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Testikulární nádory jsou potenciálně kurabilní vysoce dávkovanou chemoterapií v kombinaci s podáním kmenových buněk. Vyplývá to z retrospektivní studie se 184 pacienty s metastazujícím testikulárním karcinomem, u nichž nemoc progredovala i přes podání kombinační léčby obsahující cisplatinu. 173 z nich absolvovalo další dva cykly chemoterapie obsahující carboplatinu v dávce 700 mg/m2 každý třetí den, přičemž po každém cyklu následovalo autologní podání periferních hematopoetických buněk; zbylých 11 pacientů bylo léčeno pouze chemoterapií. U 110 pacientů byla navíc provedena cytoredukce pomocí 1 či 2 cyklů vinblastinu a ifosfamidu s cisplatinou. U 116 pacientů byla zaznamenána kompletní remise, a to bez relapsu během doby sledování s mediánem 48 měsíců. Ze 135 pacientů, kteří tuto léčbu užívali až jako druhou volbu, bylo dosaženo remise u 94 a v případě třetí a vyšší volby u 22 ze 49 léčených.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky