Fludarabin plus cyclophosphamid u chronické lymfocytární leukemie (CML)

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Z výsledků dosavadních klinických studií sledujících účinnost kombinace fludarabinu a cyclophosphamidu u pacientů s CML je zřejmá její poměrně vysoká účinnost. Ta byla proto nyní porovnávána s kombinací fludarabinu a chlorambucilu. Pacienti s CML byli rozděleni do skupiny léčené chlorambucilem (n = 387), fludarabinem (n = 194) nebo kombinací fludarabinu s cyclophosphamidem (n = 196). Kompletní odpověď na léčbu byla vyšší v případě kombinace fludarabinu s cyclophosphamidem oproti fludarabinu samotnému (38 vs 15 %; p < 0,0001) i oproti chlorambucilu (7 %; p = 0,006). Analogicky lepší ve prospěch kombinace byl i 5letý interval bez další progrese onemocnění (36 vs 10 vs 10 %). Kombinační léčba sice byla častěji spojena s neutropenií a prodlužovala tak pobyt v nemocnici, přesto by však měla dle autorů být standardem v léčbě CML.

Z výsledků dosavadních klinických studií sledujících účinnost kombinace fludarabinu a cyclophosphamidu u pacientů s CML je zřejmá její poměrně vysoká účinnost. Ta byla proto nyní porovnávána s kombinací fludarabinu a chlorambucilu. Pacienti s CML byli rozděleni do skupiny léčené chlorambucilem (n = 387), fludarabinem (n = 194) nebo kombinací fludarabinu s cyclophosphamidem (n = 196). Kompletní odpověď na léčbu byla vyšší v případě kombinace fludarabinu s cyclophosphamidem oproti fludarabinu samotnému (38 vs 15 %; p < 0,0001) i oproti chlorambucilu (7 %; p = 0,006). Analogicky lepší ve prospěch kombinace byl i 5letý interval bez další progrese onemocnění (36 vs 10 vs 10 %). Kombinační léčba sice byla častěji spojena s neutropenií a prodlužovala tak pobyt v nemocnici, přesto by však měla dle autorů být standardem v léčbě CML.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky