Rosiglitazon a kardiovaskulární riziko

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie
V posledních týdnech je stále žhavějším tématem odborných diskusí kardiovaskulární bezpečnost perorálních antidiabetik ze skupiny glitazonů, zejména pak rosiglitazonu. Za účelem prověření možné souvislosti mezi užíváním rosiglitazonu a zvýšeným rizikem infarktu myokardu byla provedena multicentrická otevřená analýza, do které bylo zařazeno 4 447 diabetiků 2. typu, přičemž 2 220 bylo léčeno metforminem či derivátem sulfonylurey společně s rosiglitazonem, zbylých 2 227 rosiglitazon neužívalo. Předběžnou analýzou bylo během 4 let podávání zaznamenáno 217 případů hospitalizace či úmrtí z kardiovaskulárních příčin ve skupině s rosiglitazonem; ve skupině druhé bylo těchto případů 202 (HR: 1,08). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl s ohledem na výskyt infarktu myokardu, avšak podávání rosiglitazonu bylo spojeno s výrazně vyšším rizikem rozvoje srdečního selhání (HR: 2,15).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky