Perorální antikoagulační a protidestičková léčba u periferní aterosklerózy

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Aterosklerotické onemocnění periferních tepen přirozeně zvyšuje riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a obecně i pravděpodobnost úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Zatímco protidestičkové látky snižují pravděpodobnost těchto stavů, u antikoagulačních látek se z hlediska prevence v tomto ohledu vedou stále diskuse. Za účelem objasnit tento možný vztah byla provedena randomizovaná klinická studie, do níž byli zapojeni pacienti (n = 2 161) s aterosklerózou periferních tepen, kteří po dobu 35 týdnů užívali protidestičkovou léčbu samotnou nebo v kombinaci s léčbou antikoagulační. Výše zmíněné příhody/stavy se objevily u 12,2 % pacientů s kombinační léčbou a u 13,3 % s léčbou protidestičkovou (p = 0,48). Naproti tomu bylo podávání antikoagulační léčby spojeno s výrazně vyšším rizikem krvácení – 4 vs 1,2 % (RR: 3,41; 95% CI: 1,84–6,35; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky