Léčba fulvestrantem u postmenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu a rezistencí k inhibitorům aromatázy

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U většiny pacientek s karcinomem prsu se vyskytuje nádor, který exprimuje receptory pro estrogeny (ER) či receptory pro progesteron (PR), a tedy hormonální léčba pro ně potenciálně může být přínosem. Sekvenční hormonální léčba představuje pevně zavedený léčebný přístup k pokročilému karcinomu prsu. U postmenopauzálních pacientek jsou účinné tamoxifen, nesteroidní inhibitory aromatázy (anastrozol, letrozol) a steroidní inhibitory aromatázy (exemestan). Největším problémem této léčby je, že některé nádory se stávají de novo hormon-rezistentními. Fulvestrant je steroidní analog 17b-estradiolu, který se váže na ER a vyvolává jeho konformační změny, které zabraňují receptorové dimerizaci. Receptor je rychle degradován a dochází ke snížení množství buněčných ER. V klinických studiích byla potvrzena účinnost fulvestrantu u pacientek s ER+ pokročilým karcinomem prsu jak v první, tak ve druhé linii. Hlavní mechanismus rezistence k tamoxifenu spočívá v aktivaci proteinových kináz prostřednictvím EGFR (epidermal growth factor receptor) a EGFR-2, v klinických modelech fulvestrant narušoval právě tyto cesty.  

U většiny pacientek s karcinomem prsu se vyskytuje nádor, který exprimuje receptory pro estrogeny (ER) či receptory pro progesteron (PR), a tedy hormonální léčba pro ně potenciálně může být přínosem. Sekvenční hormonální léčba představuje pevně zavedený léčebný přístup k pokročilému karcinomu prsu. U postmenopauzálních pacientek jsou účinné tamoxifen, nesteroidní inhibitory aromatázy (anastrozol, letrozol) a steroidní inhibitory aromatázy (exemestan). Největším problémem této léčby je, že některé nádory se stávají de novo hormon-rezistentními. Fulvestrant je steroidní analog 17b-estradiolu, který se váže na ER a vyvolává jeho konformační změny, které zabraňují receptorové dimerizaci. Receptor je rychle degradován a dochází ke snížení množství buněčných ER. V klinických studiích byla potvrzena účinnost fulvestrantu u pacientek s ER+ pokročilým karcinomem prsu jak v první, tak ve druhé linii. Hlavní mechanismus rezistence k tamoxifenu spočívá v aktivaci proteinových kináz prostřednictvím EGFR (epidermal growth factor receptor) a EGFR-2, v klinických modelech fulvestrant narušoval právě tyto cesty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky