Nežádoucí účinky rofecoxibu při léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Specifické inhibitory cyklooxygenázy-2, koxiby, sice poskytují určitý terapeutický prospěch u pacientů s nádorovým onemocněním střeva, avšak jejich podávání je spojeno s nemalým rizikem kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Jelikož byl rofecoxib celosvětově stažen z trhu, byla předčasně ukončena i studie sledující jeho přínos u pacientů s kolorektálním karcinomem ve stadiu II a III při dávkování 25 mg/den. Přesto však se autoři zaměřili na výskyt nežádoucích účinků spojených s jeho podáváním i po přerušení léčby. Během 14 dnů po uzavření studie se objevilo 23 případů kardiovaskulárních trombotických příhod (16 v rofecoxibové skupině) – RR: 2,16; 95% CI: 1,03–6,86; p = 0,04. Čtrnáct dalších příhod (6 v rofecoxibové skupině) se objevilo v průběhu dalších 2 let sledování – RR: 1,50; 95% CI: 0,76–2,94; p = 0,24.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky