Aliskiren s valsartanem v léčbě hypertenze

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

S cílem prověřit účinnost duální inhibice systému RAAS, a sice přímého inhibitoru reninu (aliskirenu) a blokátoru angiotenzinových receptorů (valsartanu) v léčbě hypertenze byla provedena dvojitě zaslepená klinická studie. Pacientům s hypertenzí (n = 1 797) byl po dobu 4 týdnů podáván aliskirien v dávce 150 mg/den, valsartan 160 mg/den, jejich vzájemná kombinace o stejných dávkách nebo placebo; po zbylé 4 týdny studie byly dávky všech látek zdvojnásobeny. S odstupem 2 měsíců od zahájení studie vedla kombinační léčba ke snížení diastolického tlaku o 12,2 mm Hg, což byl významně lepší výsledek, než jakého bylo dosaženo s podáváním aliskirenu (o 9,0 mm Hg; p < 0,0001), valsartanu (o 9,7 mm Hg; p < 0,0001) či placeba (o 4,1 mm Hg; p < 0,0001). Výskyt nežádoucích účinků přitom byl srovnatelný ve všech skupinách.

S cílem prověřit účinnost duální inhibice systému RAAS, a sice přímého inhibitoru reninu (aliskirenu) a blokátoru angiotenzinových receptorů (valsartanu) v léčbě hypertenze byla provedena dvojitě zaslepená klinická studie. Pacientům s hypertenzí (n = 1 797) byl po dobu 4 týdnů podáván aliskirien v dávce 150 mg/den, valsartan 160 mg/den, jejich vzájemná kombinace o stejných dávkách nebo placebo; po zbylé 4 týdny studie byly dávky všech látek zdvojnásobeny. S odstupem 2 měsíců od zahájení studie vedla kombinační léčba ke snížení diastolického tlaku o 12,2 mm Hg, což byl významně lepší výsledek, než jakého bylo dosaženo s podáváním aliskirenu (o 9,0 mm Hg; p < 0,0001), valsartanu (o 9,7 mm Hg; p < 0,0001) či placeba (o 4,1 mm Hg; p < 0,0001). Výskyt nežádoucích účinků přitom byl srovnatelný ve všech skupinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky