Interferon b-1b v léčbě sclerosis multiplex – studie BENEFIT

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Již celá řada kontrolovaných studií přinesla v minulosti důkazy o tom, že podání interferonu-b oddaluje rozvoj klinicky manifestní sclerosis multiplex (MS). Význam jeho podávání v časných fázích onemocnění se snažila ozřejmit tříletá klinická studie BENEFIT. Z původních 468 pacientů ji nakonec dokončilo 392. Do klinicky manifestního stavu MS dospělo během 3 let sledování 37 % pacientů se včasně započatým podáváním interferonu (ihned po první manifestaci onemocnění), zatímco při oddáleném podávání (při progresi stavu) to bylo až 51 %. Časná léčba rovněž výrazně zpomalila progresi dle EDSS (expanded disability status scale) a omezila disabilitu nemocných. FAMS-TOI skóre bylo vysoké a stabilní po celé 3 roky sledování v obou sledovaných skupinách.

Již celá řada kontrolovaných studií přinesla v minulosti důkazy o tom, že podání interferonu-b oddaluje rozvoj klinicky manifestní sclerosis multiplex (MS). Význam jeho podávání v časných fázích onemocnění se snažila ozřejmit tříletá klinická studie BENEFIT. Z původních 468 pacientů ji nakonec dokončilo 392. Do klinicky manifestního stavu MS dospělo během 3 let sledování 37 % pacientů se včasně započatým podáváním interferonu (ihned po první manifestaci onemocnění), zatímco při oddáleném podávání (při progresi stavu) to bylo až 51 %. Časná léčba rovněž výrazně zpomalila progresi dle EDSS (expanded disability status scale) a omezila disabilitu nemocných. FAMS-TOI skóre bylo vysoké a stabilní po celé 3 roky sledování v obou sledovaných skupinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky